20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
Cha Nguyễn Anh Tuấn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Liêu ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Song Hào ♂
03 Nguyễn Thị Hảo ♀
04 Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ ch
05 Nguyễn Song Toàn ♂
06 Nguyễn Song Vỹ ♂
07 Nguyễn thị Út ♀

Chồng 1
Phan Thanh Sơn ♂


Con
01. Phan thị Thanh Hằng ♀
02. Phan Thanh Huân ♂