11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Vũ ♂
Cha Trần Như Ngọc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hạnh ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Kim Việt ♀
02 Trần Như Hùng ♂
04 Trần thị Kim Vinh ♀
05 Trần Như Vỹ ♂
06 Trần thị Thảo Vy ♀
07 Trần Như Linh ♂

Vợ không rõ 

Con
01. Trần Như Tùng ♂
02. Trần thị Liên ♀
03. Trần Như Tiến ♂