4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Vỹ ♂
Cha Trần Như Ngọc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hạnh ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Kim Việt ♀
02 Trần Như Hùng ♂
03 Trần Như Vũ ♂
04 Trần thị Kim Vinh ♀
06 Trần thị Thảo Vy ♀
07 Trần Như Linh ♂

Vợ 1
Đồng thị Hoanh ♀


Con
01. Trần Như Anh ♂
02. Trần thị Trinh ♀