10
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Bông ♀
Cha Trần Như Chung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Rô ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần Như Tống ♂ ch
02 Trần thị Lên ♀ ch
03 Trần Như Kinh (Dừa)
04 Trần Như Kim ♂ ch
05 Trần Như Ngọc ♂ ch
07 Trần thị Lê ♀

Chồng 1
Trần Xuân Lộc ♂ ch


Con
01. Trần Xuân Phán ♂
02. Trần thị Thu Ba ♀
03. Trần Xuân Phú ♂
04. Trần thị Thu Hà ♀