4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ ch
Cha Nguyễn Anh Tuấn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Liêu ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
02 Nguyễn Song Hào ♂
03 Nguyễn Thị Hảo ♀
05 Nguyễn Song Toàn ♂
06 Nguyễn Song Vỹ ♂
07 Nguyễn thị Út ♀

Chồng 1
Lê văn Cảnh ♂


Con
01. Lê Nguyễn Bảo Trinh ♀
02. Lê Minh Khang ♂