9
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Song Toàn ♂
Cha Nguyễn Anh Tuấn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Liêu ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
02 Nguyễn Song Hào ♂
03 Nguyễn Thị Hảo ♀
04 Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ ch
06 Nguyễn Song Vỹ ♂
07 Nguyễn thị Út ♀

Vợ 1
Trương thị Mơ ♀


Con
01. Nguyễn Trương Minh Nhật (Bo)
02. Nguyễn Minh Khôi (Siro)