16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Minh Việt ♂
Cha Trần Triên ♂

Mẹ

Nguyễn thị Bườm ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Hoa ♀
03 Trần thị Thu Hòa ♀
04 Trần thị Minh Thuận ♀