14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Huy ♂
Cha Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)

Mẹ

Nguyễn thị Em ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
03 Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
04 Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
05 Nguyễn văn Huân ♂
06 Nguyễn văn Hoài ♂
08 Nguyễn thị Ánh Hường ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
07 Nguyễn Hoàng Giang ♂

Vợ 1
Phạm thị Mỹ Chi ♀


Con
01. Nguyễn thị Trâm Anh ♀
02. Nguyễn văn Anh Tuấn ♂