16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Xị ♀
Cha Nguyễn văn Sơn ♂ ch

Mẹ

Trần thị Len ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hai ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂


Con
01. Nguyễn văn Thảnh ♂
02. Nguyễn văn Thơi ♂
03. Nguyễn văn Nhàn ♂