1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thảnh ♂
Cha Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂

Mẹ

Nguyễn thị Xị ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Thơi ♂
03 Nguyễn văn Nhàn ♂

Vợ 1
Trần thị Hoài Anh ♀


Con
01. Nguyễn Trần Đăng Khoa ♂
02. Nguyễn Trần Gia Bảo ♂