21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
Cha Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)

Mẹ

Nguyễn thị Em ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Huy ♂
02 Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
04 Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
05 Nguyễn văn Huân ♂
06 Nguyễn văn Hoài ♂
08 Nguyễn thị Ánh Hường ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
07 Nguyễn Hoàng Giang ♂

Chồng 1
Nguyễn Duy Bình ♂


Con
01. Nguyễn Duy Hiếu ♂
02. Nguyễn Duy Nghĩa ♂