4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hoài ♂
Cha Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)

Mẹ

Nguyễn thị Em ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Huy ♂
02 Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
03 Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
04 Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
05 Nguyễn văn Huân ♂
08 Nguyễn thị Ánh Hường ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
07 Nguyễn Hoàng Giang ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Nụ ♀


Con
01. Nguyễn văn Thành Nhân ♂
02. Nguyễn Thị Huyền Linh ♀