13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Việt ♂
Cha Nguyễn Ngữ ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đây ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Nhung ♀
02 Nguyễn Đức Tân ♂
04 Nguyễn Đức Thiện ♂ ch
05 Nguyễn Đức Hùng ♂
06 Nguyễn Đức Cường ♂
07 Nguyễn Đức Đạt ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Ánh Mai ♀


Con
01. Nguyễn thị Quỳnh Hương ♀
02. Nguyễn Đưc Hiếu ♂