16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thọ ♀
Cha Nguyễn Thi ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Thi ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Ngọc ♀ ch
03 Nguyễn thị Khú ♀ ch
04 Nguyễn Trai (Thơm) ch

Chồng 1
Phạm văn Lân ♂


Con
01. Phạm thị Đồng ♀ ch
02. Phạm thị Dông ♀ ch
03. Phạm Đình Dương ♂ ch
04. Phạm văn Sáu ♂ ch
05. Phạm văn Vạn ♂
06. Phạm thị Thang ♀ ch