13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ngọc ♀ ch
Cha Nguyễn Thi ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lâm ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Thọ ♀
03 Nguyễn thị Khú ♀ ch
04 Nguyễn Trai (Thơm) ch

Chồng 1
Trần Ngọc ♂


Con
01. Trần Ngọc ♂
02. Trần Hơn ♂
03. Trần Sáu ♂
04. Trần thị Bảy ♀
05. Trần thị Út ♀