12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trai ♂ ch
Tên gọiThơm
 
Cha Nguyễn Thi ♂ ch

Mẹ

Trịnh thị Lỉnh ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Thọ ♀
02 Nguyễn thị Ngọc ♀ ch
03 Nguyễn thị Khú ♀ ch

Vợ 1
Bùi thị Lá (bà Thơm) ch


Con
01. Nguyễn Mày (3 Mè)
02. Nguyễn Lộc ♂
03. Nguyễn thị Xi ♀ ch
08. Nguyễn Xì (9 Xì)