20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trịnh Minh Hằng ♀
Tên gọiTrân Trân
 
Cha Nguyễn văn Hùng ♂

Mẹ

Trịnh thị Hồng Dung ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Trịnh Minh Hân (Băng Băng)
03 Nguyễn Trịnh Minh Hương ♀