16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê văn Tâm ♂
Cha _Lê văn Ninh ♂

Mẹ

Nguyễn thị Huyện ♀ ch

Anh chị em ruột
02 _Lê thị Triều ♀
03 _Lê Trường Nhi ♂ ch
04 _Lê thị Lệ ♀
05 _Lê văn Hội ♂
06 _Lê văn Hộp ♂
07 _Lê văn Đông ♂ ch
08 _Lê thị Dung ♀
09 _Lê thị Thu Trang ♀
10 _Lê Thiên Hoàng ♂
11 _Lê thị Mỹ Nữ ♀

Vợ không rõ 

Con
01. _Lê thị Huyền Linh ♀
02. _Lê Chí Trung ♂
03. _Lê Chí Tân ♂
04. _Lê Chí Thời ♂
05. _Lê Thanh Mai ♂