21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ Thanh Tòng ♂ ch
Tên gọiToàn
 
Cha Võ văn Thiệp ♂

Mẹ

Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Võ văn Quân ♂

Vợ 1
Hồ thị Thanh Liên ♀


Con
01. Võ thị Kim Loan (Kim)