12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hoàng Giang ♂
Cha Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)

Mẹ

Bùi thị Hội ♀


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn văn Huy ♂
02 Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
03 Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
04 Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
05 Nguyễn văn Huân ♂
06 Nguyễn văn Hoài ♂
08 Nguyễn thị Ánh Hường ♀

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Hoàng Khánh ♂