14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thức ♂ ch
Tên gọi5 Thức
 
Cha Nguyễn Thảo (Khiết) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
02 Nguyễn thị Võ ♀ ch
03 Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
05 Nguyễn thị Độ (Đạo)
06 Nguyễn thị Đương (bà 7)
07 Nguyễn Nhị (8 Nhị)
08 Nguyễn Dần (9 Dần)

Vợ 1
Phạm thị Be ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Kim Tuyến ♀ ch
02. Nguyễn thị Kim Liên ♀
03. Nguyễn thị Kim Loan ♀
04. Nguyễn văn Chí (Lớn)
05. Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
06. Nguyễn văn Tiền (Út)
07. Nguyễn thị Bình (Quít)
08. Nguyễn văn Định ♂
09. Nguyễn Hồng Phát ♂