19
tháng Năm, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Độ ♀
Tên gọiĐạo
 
Cha Nguyễn Thảo (Khiết) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
02 Nguyễn thị Võ ♀ ch
03 Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
04 Nguyễn Thức (5 Thức) ch
06 Nguyễn thị Đương (bà 7)
07 Nguyễn Nhị (8 Nhị)
08 Nguyễn Dần (9 Dần)

Chồng 1
Trần Đình Bảy ♂


Con
01. Trần Như Hùng ♂ ch
02. Trần Như Hải ♂
03. Trần thị Ánh Tuyết ♀
04. Trần Ngọc Huy ♂
05. Trần Như Hy ♂
06. Trần thị Ánh Thùy ♀
07. Trần Như Hòa ♂
08. Trần Như Hảo ♂