14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Đương ♀
Tên gọibà 7
 
Cha Nguyễn Thảo (Khiết) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
02 Nguyễn thị Võ ♀ ch
03 Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
04 Nguyễn Thức (5 Thức) ch
05 Nguyễn thị Độ (Đạo)
07 Nguyễn Nhị (8 Nhị)
08 Nguyễn Dần (9 Dần)

Chồng 1
Trương Sung ♂


Con
01. Nguyễn thị Ba (bé 3)
02. Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)
03. Nguyễn Tâm ♂