14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nhị ♂
Tên gọi8 Nhị
 
Cha Nguyễn Thảo (Khiết) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
02 Nguyễn thị Võ ♀ ch
03 Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
04 Nguyễn Thức (5 Thức) ch
05 Nguyễn thị Độ (Đạo)
06 Nguyễn thị Đương (bà 7)
08 Nguyễn Dần (9 Dần)

Vợ 1
Bùi thị Liên ♀ ch


Con
01. _Bùi thị Kim Phượng ♀
02. _Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
03. _Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
04. Nguyễn Bình ♂ ch

 

Vợ 2
Nguyễn thị Liên (3 Buôn)


Con
05. Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
06. Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
07. Nguyễn thị Ngọc Mi ♀
08. Nguyễn thị Ngọc Hà ♀