4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ văn Quân ♂
Cha Võ văn Thiệp ♂

Mẹ

Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Võ Thanh Tòng (Toàn) ch

Vợ 1
Nguyễn thị An ♀


Con
01. Võ Nguyễn Quế Trâm (Ngân)
02. Võ Nguyễn Minh Trí (Phúc)
03. Võ Nguyễn Quế Trân (Diệu)
04. Võ Nguyễn Tú Trinh (út)