3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Dần ♂
Tên gọi9 Dần
 
Cha Nguyễn Thảo (Khiết) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
02 Nguyễn thị Võ ♀ ch
03 Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
04 Nguyễn Thức (5 Thức) ch
05 Nguyễn thị Độ (Đạo)
06 Nguyễn thị Đương (bà 7)
07 Nguyễn Nhị (8 Nhị)

Vợ 1
Trần thị Dư ♀


Con
01. Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
02. Nguyễn thị Thúy Hào ♀
03. Nguyễn Phi Huân ♂
04. Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
05. Nguyễn Phi Hiển ♂
06. Nguyễn Phi Hiểu (Tí)
07. Nguyễn thị Thúy Hiện ♀
08. Nguyễn thị Thúy Huệ (Út)
09. Nguyễn Phi Hưng (Út)

Vợ không rõ 

Con
02. Phạm thị Hường ♀