13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thúy Hào ♀
Cha Nguyễn Dần (9 Dần) ch

Mẹ

Trần thị Dư ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
03 Nguyễn Phi Huân ♂
04 Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
05 Nguyễn Phi Hiển ♂
06 Nguyễn Phi Hiểu (Tí)
07 Nguyễn thị Thúy Hiện ♀
08 Nguyễn thị Thúy Huệ (Út)
09 Nguyễn Phi Hưng (Út)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Phạm thị Hường ♀

Chồng 1
Nguyễn Thanh Sơn ♂ ch


Con
01. Nguyễn thị Thúy Nga ♀
02. Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀
03. Nguyễn thị Thu Thủy (Chút)
04. Nguyễn thị Thanh Chung (Xíu)
05. Nguyễn Thanh Tùng ♂