12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Tùng ♂
Cha Nguyễn Thanh Sơn ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Thúy Hào ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Thúy Nga ♀
02 Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀
03 Nguyễn thị Thu Thủy (Chút)
04 Nguyễn thị Thanh Chung (Xíu)