4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ Nguyễn Quế Trâm ♀
Tên gọiNgân
 
Cha Võ văn Quân ♂

Mẹ

Nguyễn thị An ♀

Anh chị em ruột
02 Võ Nguyễn Minh Trí (Phúc)
03 Võ Nguyễn Quế Trân (Diệu)
04 Võ Nguyễn Tú Trinh (út)