13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
Cha Nguyễn Nhị (8 Nhị)

Mẹ

Nguyễn thị Liên (3 Buôn)

Anh chị em ruột
06 Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
07 Nguyễn thị Ngọc Mi ♀
08 Nguyễn thị Ngọc Hà ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 _Bùi thị Kim Phượng ♀
02 _Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
03 _Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
04 Nguyễn Bình ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Kim Cương ♀


Con
01. Nguyễn Trọng Hiếu ♂
02. Nguyễn Chí Thiện ♂