4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê thị Tiếp ♀ ch
Cha Nguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch

Mẹ

Trần thị Thật ♀ ch

Anh chị em ruột
01 _Lê văn An ♂ ch
02 _Lê văn Ninh ♂ ch
04 _Lê văn Thưởng ♂ ch
05 _Lê thị Đàn ♀
06 _Lê thị Hoàng ♀ ch
07 _Lê văn Quảng ♂
08 _Lê văn Trị ♂
09 _Lê thị Mảnh ♀

Chồng 1
Trần Phước Lành ♂ ch


Con
01. Trần thị Diện ♀
02. Trần Minh Nhung ♂ ch
03. Trần Ngọc Điệp ♀
04. Trần Minh Nam ♂
05. Trần Phước Giới ♂
06. Trần Ngọc Hiền ♀