8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh thị Kim Cương ♀ ch
Tên gọi
 
Cha Huỳnh Minh Lan (Ký) ch

Mẹ

Nguyễn thị Biên (Ký) ch

Anh chị em ruột
03 Huỳnh Minh Tài ♂
06 Huỳnh Minh Đạo ♂
07 Huỳnh thị Kim Nữ ♀
08 Huỳnh Minh Cường ♂
09 Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
10 Huỳnh Minh Út ♂ ch

Chồng 1
Trần Ny (Hai Ly) ch


Con
01. Trần Minh Hiếu (Hải)
02. Trần thị Kim Lệ (Hiền)
03. Trần văn Hậu ♂
04. Trần văn Hoàng (Bé)
05. Trần thị Kim Nga ♀