16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Hải ♂
Cha Trần Đình Bảy ♂

Mẹ

Nguyễn thị Độ (Đạo)

Anh chị em ruột
01 Trần Như Hùng ♂ ch
03 Trần thị Ánh Tuyết ♀
04 Trần Ngọc Huy ♂
05 Trần Như Hy ♂
06 Trần thị Ánh Thùy ♀
07 Trần Như Hòa ♂
08 Trần Như Hảo ♂

Vợ 1
Phạm Vũ thị Diễm Lan ♀


Con
01. Trần thị Vũ Yến ♀