16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Vũ Yến ♀
Cha Trần Như Hải ♂

Mẹ

Phạm Vũ thị Diễm Lan ♀

Chồng 1
Bùi văn Ninh ♂


Con
01. Bùi Bình Minh (Phệ)
02. Bùi Đại Phúc ♂