21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phan thị Trần Lê ♀
Cha Phan Tấn Lý ♂ ch

Mẹ

Trần thị Ánh Tuyết ♀

Anh chị em ruột
01 Phan Tấn Lâm ♂
03 Phan Tấn Liêm ♂