25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Biền ♀ ch
Cha Nguyễn Hiên ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Miền ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Bĩ ♂ ch
04 Nguyễn Đức Nhuận ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Hiên ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch


Con
01. Nguyễn văn Nhãn ♂
02. Nguyễn văn Nhĩ ♂
03. Nguyễn thị Tâm ♀
04. Nguyễn thị Tuyết ♀
05. Nguyễn văn Thành ♂
06. Nguyễn thị Hiệp ♀
07. Nguyễn thị Tình ♀
08. Nguyễn văn Nghĩa ♂