5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Minh Hiếu ♂
Tên gọiHải
 
Cha Trần Ny (Hai Ly) ch

Mẹ

Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch

Anh chị em ruột
02 Trần thị Kim Lệ (Hiền)
03 Trần văn Hậu ♂
04 Trần văn Hoàng (Bé)
05 Trần thị Kim Nga ♀

Vợ 1
Phạm thị Kim Thuỷ ♀


Con
01. Trần Phạm Anh Tuấn (Bin)
02. Trần Phạm Anh Khoa ♂