16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Kim Lệ ♀
Tên gọiHiền
 
Cha Trần Ny (Hai Ly) ch

Mẹ

Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch

Anh chị em ruột
01 Trần Minh Hiếu (Hải)
03 Trần văn Hậu ♂
04 Trần văn Hoàng (Bé)
05 Trần thị Kim Nga ♀

Chồng 1
Trần Thọ ♂ ch


Con
01. Trần Kim Ngọc Ánh (Mi)
02. Trần Ngọc Ánh Dương (Na)