14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tiền ♂
Tên gọiÚt
 
Cha Nguyễn Thức (5 Thức) ch

Mẹ

Phạm thị Be ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Tuyến ♀ ch
02 Nguyễn thị Kim Liên ♀
03 Nguyễn thị Kim Loan ♀
04 Nguyễn văn Chí (Lớn)
05 Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
07 Nguyễn thị Bình (Quít)
08 Nguyễn văn Định ♂
09 Nguyễn Hồng Phát ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Anh Phượng ♀


Con
01. Nguyễn Hồng Phi ♂
02. Nguyễn thị Ánh Dương ♀ ch