4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Anh ♀
Cha Lê văn Ích ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Võ ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Hằng ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Đăng Khoa ♂


Con
01. Nguyễn thị Kim Ngân ♀
02. Nguyễn thị Kim Ngọc ♀
03. Nguyễn thị Kim Ngà ♀
04. Nguyễn Đăng Phước ♂