14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hằng ♀ ch
Cha Lê văn Ích ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Võ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Anh ♀

Chồng 1
Nguyễn Trọng Mỹ ♂


Con
01. Nguyễn Trọng Hiền ♂
02. Nguyễn thị Thùy Dung ♀
03. Nguyễn Trọng Hoàng ♂