12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như An ♂
Tên gọiTám
 
Cha Trần Nghiệp (Như Soại) ch

Mẹ

Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch

Anh chị em ruột
01 Trần Như Chuông ♂
02 Trần Như Châu ♂ ch
03 Trần Như Kỳ ♂
04 Trần Như Cổ ♂
06 Trần Như Tám (Bảy)
08 Trần Như Thuyên (Chín)
09 Trần thị Thanh Thanh ♀

Vợ 1
Lâm Kim Lê ♀


Con
01. Trần Lâm Minh Ngọc ♂
02. Trần Lâm Minh Đại ♂
03. Trần Lâm Bích Tuyền ♀
04. Trần Lâm Chí Vũ (Bảo)