7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần văn Hoàng ♂
Tên gọi
 
Cha Trần Ny (Hai Ly) ch

Mẹ

Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch

Anh chị em ruột
01 Trần Minh Hiếu (Hải)
02 Trần thị Kim Lệ (Hiền)
03 Trần văn Hậu ♂
05 Trần thị Kim Nga ♀

Vợ 1
Lâm Thanh Xuân ♀


Con
01. Trần Lâm An Bình ♀
02. Trần Lâm An Di ♀