25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Kim Nga ♀
Cha Trần Ny (Hai Ly) ch

Mẹ

Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch

Anh chị em ruột
01 Trần Minh Hiếu (Hải)
02 Trần thị Kim Lệ (Hiền)
03 Trần văn Hậu ♂
04 Trần văn Hoàng (Bé)

Chồng 1
Nguyễn Nhật Minh ♂


Con
01. Nguyễn Trần Phương Nghi (Mi Su)
02. Nguyễn Trần Nhật Khang (Bill)