1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Bá ♂
Tên gọi5 Bá
 
Cha Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Mẹ

Lê thị Đủ (Hương) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Hương ♀ ch
06 Nguyễn văn Bảy ♂ ch
07 Nguyễn thị Thùy Trang (8 Mẫn)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Nhổ ♀ ch
03 Nguyễn thị Đào ♀ ch
05 Nguyễn văn Sáu ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Hồng (4 Mực)


Con
01. Nguyễn thị Hòa ♀
02. Nguyễn văn Bình (Bình đen)
03. Nguyễn thị Thủy ♀
04. Nguyễn văn Chung (Tèo)
05. Nguyễn văn Phước ♂
06. Nguyễn thị Linh (Chút)
08. Nguyễn văn Sơn ♂
09. Nguyễn văn Hải ♂
10. Nguyễn thị Hường ♀

 

Vợ 2
Phạm thị Cúc ♀


Con
07. Nguyễn văn Tùng ♂