16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Kiều thị Vân ♀
Cha Kiều văn Thanh ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hòa ♀

Anh chị em ruột
02 Kiều văn Viên ♂
03 Kiều văn Vũ ♂

Chồng 1
Nguyễn Hửu Hoàng Nam ♂


Con
01. Nguyễn Kiều Quốc Khánh (Ken)
02. Nguyễn Kiều Trúc Ly ♀