21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thủy ♀
Cha Nguyễn văn Bá (5 Bá)

Mẹ

Trần thị Hồng (4 Mực)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hòa ♀
02 Nguyễn văn Bình (Bình đen)
04 Nguyễn văn Chung (Tèo)
05 Nguyễn văn Phước ♂
06 Nguyễn thị Linh (Chút)
08 Nguyễn văn Sơn ♂
09 Nguyễn văn Hải ♂
10 Nguyễn thị Hường ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
07 Nguyễn văn Tùng ♂

Chồng 1
Lê Minh Tân ♂


Con
01. Lê thị Kiều ♀
02. Lê Minh Vĩnh ♂
03. Lê Minh An ♂