4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Minh Tài ♂
Cha Huỳnh Minh Lan (Ký) ch

Mẹ

Nguyễn thị Biên (Ký) ch

Anh chị em ruột
01 Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch
06 Huỳnh Minh Đạo ♂
07 Huỳnh thị Kim Nữ ♀
08 Huỳnh Minh Cường ♂
09 Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
10 Huỳnh Minh Út ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Thu Thuỷ ♀


Con
01. Trần Quốc Trung (Tèo)
02. Điểu thị Đào ♀

 

Vợ 2
Trần thị Ánh Tuyết ♀


Con
03. Huỳnh Quang Thảo ♂
04. Huỳnh Quang Dũng ♂
05. Huỳnh Quang Thanh ♂
06. Huỳnh Công Danh (Tí)