16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thu ♂
Cha Nguyễn văn Bảy ♂ ch

Mẹ

Lê thị Thanh (Phán)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Tùng ♂
03 Nguyễn thị Thái ♀
04 Nguyễn văn Thống ♂
05 Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀

Vợ 1
Phạm thị Hồng Hoa ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Gia Huy ♂
02. Nguyễn Ngọc Minh Ngân ♀