12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thùy Trang ♀
Tên gọi8 Mẫn
 
Cha Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Mẹ

Lê thị Đủ (Hương) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Hương ♀ ch
04 Nguyễn văn Bá (5 Bá)
06 Nguyễn văn Bảy ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Nhổ ♀ ch
03 Nguyễn thị Đào ♀ ch
05 Nguyễn văn Sáu ♂ ch

Chồng 1
Võ Phú Hồng ♂ ch


Con
01. Võ thị Mỹ Loan ♀
02. Võ Phú Hoàng ♂
03. Võ Phú Hạnh ♂
04. Võ thị Thúy ♀
05. Võ Phú Hưng ♂
06. Võ Phú Hậu ♂